covid 19

 
očkování proti covidu - nyní vakcíny nemáme, odkazujeme do očkovacích center. 

doporučení pro pacienty:

 
Dbejte maximálně o své zdraví tak, abyste snížili potřebu návštěv u lékaře. Dodržujte všechna doporučená protiepidemická opatření. Dodržujte pravidla pro dietu, životosprávu a pravidelné užívání doporučených léků. 
 
Objednejte se k očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám. 
 
V období zvýšeného výskytu infekcí horních dýchacích cest omezte zbytné návštěvy u lékaře. Takové období právě nastává. 
 
Do velké míry Vám můžeme poskytovat služby elektronicky (e-recepty, e-neschopenka). 
 
Dodržujte odstupy v čekárně k ostatním pacientům. Držte se pokynů zdravotního personálu. 
 
Pokud na sobě pociťujete příznaky akutní infekce horních dýchacích cest, jako například teplota, slabost, únavnost, bolesti hlavy, bolesti v krku a bolesti svalů, rýma, kašel, poruchy chuti a čichu, zahajte domácí izolaci a samoléčbu: tělesný klid, dostatečný pitný režim a event. podávání léků na teplotu a bolesti (paracetamol, ibuprofen). Tato léčba vyřeší většinu případů během několika dní. Omezte po dobu příznaků styk s jinými lidmi na nezbytné minimum.
 
Pokud potřebujete potvrzení o pracovní neschopnosti, může být vystaveno z ordinace ve vzdáleném režimu, ale nejdéle 3 dny zpětně.  Kontaktujte nás - pokud máte výše popsané obtíže a byl jste v kontaktu s osobou, u které byla aktuálně zjištěna infekce covid-19 nebo jste v karanténě.
 
Pokud se u Vás objeví některý z varovných příznaků, jako je dušnost (subjektivně pociťovaná nedostatečnost /zkrácení dechu, jako by nemožnost se pořádně nadechnout), vysoká horečka nad 38,5 stupně neustupující po podání paracetamolu nebo ibuprofenu, či zmatenost/kolaps - pokud máte příznaky akutní infekce horních dýchacích cest a patříte mezi osoby ve zvýšeném riziku; jste seniorem nad 65 let, máte chronické onemocnění srdce, plic nebo ledvin, diabetes nebo léčenou poruchu imunity. V těchto případech  rozhodneme o indikaci k testování na infekci covid-19 testem RT-PCR a o dalším postupu. 
 
Žádanku na vyšetření covid-19 vystavujeme my  (event. hygienická služba) elektronicky a potřebujeme od pacienta znát údaje o tom, kdy se vyskytly první příznaky, o jaké se jednalo, jaká byla nejvyšší teplota v posledních 2 dnech, adresu pobytu a telefonický kontakt na pacienta. Žádanka se v papírové formě nevystavuje. Po vyplnění je automaticky k dispozici personálu na všech oficiálních odběrových místech. Do sdělení výsledku testu musí pacient zůstat v izolaci. 
 
V případě závažného stavu volejte Zdravotnickou záchrannou službu (tel. číslo 155). Více informací naleznete na https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/.
 
Epidemiologická opatření:
 
Postupuje se vždy dle aktuální verze mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. 
 
Základním protiepidemickým opatřením je nařízení IZOLACE pacienta v minimální délce 14 dnů od průkazu přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou PCR. Pokud máte antigenní test pozitivní, je třeba jít ještě na PCR test pro potvrzení diagnosy. Na PCR test Vás pošleme my nebo hygiena.
 
Ukončení izolace osoby s prokázanou infekcí SARS-CoV-2, pokud splňuje současně tato kritéria:
  uplynulo 14 dnů od prvního pozitivního testu
  alespoň 3 dny nevykazuje klinické příznaky covidu-19 nebo lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak (pacient je afebrilní bez užívání antipyretik, absence či výrazné zlepšení rýmy, kašle, dušnosti či zažívacích obtíží apod.) 
Kontrolní PCR test se neprovádí – pozitivita přetrvává i řadu týdnů a není dokladem trvající nakažlivosti. 
 
KARANTÉNA po úzkém kontaktu s infikovanou osobou trvá nejméně 14 dnů. Dle výsledku PCR testu provedeného 5. – 7. den (nejpozději do 10. dne) od posledního kontaktu (u osoby sdílející společnou domácnost od prvního pozitivního výsledku infikované osoby): 
 test negativní – karanténa se ukončí 14. den od posledního kontaktu
 test negativní – u osoby sdílející společnou domácnost s pozitivně testovanou osobou, kdy ve společné domácnosti nelze pozitivně testovanou osobu izolovat v samostatném prostoru nebo nelze dodržet rozestup nejméně 2 metry nebo dochází k fyzickému kontaktu, se karanténa ukončuje nejdříve 14 dní ode dne, kdy byl proveden pozitivní osobě odběr prokazující přítomnost viru SARS-CoV-2 
 pokud se výjimečně nepodaří provést PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření asymptomatických osob se ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu 
 test pozitivní – izolace 
 v případě rozvoje klinických příznaků covidu-19 se provede neprodleně PCR test 
 
Karanténa se nenařídí osobám, které 
 prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba povinné izolace, nejeví příznaky covidu-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní 
 mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti covidu-19 a od aplikace druhé dávky (nebo jediné dávky u jednodávkových vakcín) uplynulo nejméně 14 dnů. Pokud se u takové osoby vyskytnou příznaky covidu-19 ve 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s pozitivně testovanou osobou, podstoupí PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 a v případě pozitivity se nařídí izolace.
 

očkování proti covidu:   

adresa pro registraci do očkovacích center:  https://registrace.mzcr.cz/
 
 

PROSÍM VEŠKERÉ DOTAZY ohledně covidu PIŠTE DO EMAILU.

EMAILY VYŘIZUJEME SE SESTŘIČKOU OBĚ, ADRESU ORDINACEHYGEIA@GMAIL.COM OBSLUHUJE SESTŘIČKA, DRUHOU ADRESU  LÉKAŘKA, ŽÁDOST O RECEPTY, NESCHOPENKY A COVID ŽÁDANKY PIŠTĚ NA ADRESU ORDINACEHYGEIA@GMAIL.COM, OTÁZKY SMĚŘUJÍCÍ NA LÉČBU ATD POSÍLEJTE NA DRUHÝ EMAIL, VŽDY PROSÍM VYBERTE JEN JEDNU ADRESU, POKUD TO NEBUDE CÍLENÉ SPRÁVNĚ, NEVADÍ, MY SI TO PŘEDÁME. 

NA EMAILY ODPOVÍDÁME V ORDINAČNÍCH HODINÁCH.

pokud potřebujete potvrzení o prodělaném covidu či o očkování, je to za poplatek 100 Kč

 
 

řízení karanén a izolací u covid pozitivních lidí má na starosti hygiena, tel. číslo na hygienu středočeského kraje: 736521327, 315617062.