Náš tým

 
MUDr. Zita Čermáková, všeobecná praktická lékařka.
 
          Pochází z Kralup nad Vltavou, kde studovala základní školu a gymnázium a aktivně hrála basketbal do roku 2018. Vystudovala 1. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Praze s úspěšným zakončením dne 12.6.2012. V průběhu studia absolvovala masérský kurz - sportovní a rekondiční masáže. Od října 2012 získala rezidenční místo na akreditovaném pracovišti pod záštitou školite MUDr. Otto Herbera. Po dobu tříletého vzdělávání v tomto oboru pracovala nejvíce času na interním oddělení Nemocnice Milosrdných sester Karla Boromejského v Praze, kde získala velmi cenné zkušenosti. Dále absolvovala tzv. kolečko po všech možných oborech medicíny zakončené prací praktického lékaře po dobu jednoho a půl roku u pana doktora Herbera. Každoročně zastupovala paní doktorku Pavlu Hettychovou v době dovolené. Atestovala v oboru všeobecné praktické lékařství dne 3.11.2015. Dne 1.4.2016 získala od České lékařské komory Diplom celoživotního vzdělávání.
 
MUDr. Hana Volná, všeobecná praktická lékařka.
 
Studovala na 1. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je atestovaná lékařka v oboru všeobecné praktické lékařství. V naší ordinaci bude zastupovat pondělky a středy. 
 
MUDr. Petra Hlaváčová, všeobecná praktická lékařka.
 
Studovala na 3. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, je atestovaná lékařka v oboru všeobecné praktické lékařství. V naší ordinaci bude zastupovat pátky. 
 
MUDr. Lam Le Dong, lékař v atestační přípravě pro obor všeobecné praktické lékařství. 
 
Studoval na 1. Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté absolvoval interní kmen, pracuje současně na interním oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem, získal praxi v oboru všeobecné praktické lékařství v ordinaci v Roudnici nad Labem, atestovat v tomto oboru bude na podzim 2021.
V naší ordinaci bude zastupovat úterky. 
 
 
Petra Čápová, zdravotní sestra.
 
          Vystudovala zdravotnickou školu na Kladně - obor všeobecné sestra. Po škole nastoupila na JIP chirurgie v Nemonici Na Bulovce, dále pracovala v Nemocnici Na Homolce na neurochirurgické jednotce intenzivní péče. Po mateřské dovolené zvolila ambulantní sektor, a to kožní, psychiatrickou a oční ambulanci v Kralupech nad Vlt. Posledním zaměstnáním byla ordinace praktického lékaře s velkým podílem pracovně lékařské péče. Mimo jiné vlastní licenci masérky.